Anne karnında bebek ölümlerinin nedenleri nelerdir?

Anne karnında bebek ölümlerinin nedenleri nelerdir?

Bebeğin anne karnında ölmesinin nedenlerini üç başlık altında incelemek gerekir. Birincisi, bebeğin kendisinde bir sorun olmasıdır. İkincisi, bebeği besleyen plasentada bir sorun olmasıdır. Üçüncüsü de, o plasentaya kanı veren anne adayının vücudunda bir sorun olmasıdır. Anne karnında bebek ölümlerinin sık görülen nedenleri, bebeğin kendisinden kaynaklanan nedenlerdir. Eğer bebekte herhangi bir sakatlık varsa, anne adayının vücudu bebeğin kromozomlarındaki bozukluğu algıladığında, doğanın ancak güçlü olanın yaşayabileceği kuralı doğrultusunda bebeği reddeder. Doğa, bir biçimde gerçekleşen düşükle o hamileliğin daha fazla ilerlemesi yerine sonlanmasını sağlar. Gebelik düşükle sonuçlanmadan önceki bebeğin kalp atışları durur. Düşüklerin en sık rastlanan etkeni olan bu durum, özellikle hamileliğin erken dönemlerinde, 8.-10. haftalara kadar olan hamileliklerde söz konusudur. Plasentadan kaynaklanan nedenlere gelince; eğer plasenta anne karnındaki yerine herhangi bir nedenle iyi bir şekilde yerleşmemişse, bebeği yeterince besleyemez. Bu durum bebekte gelişme geriliğine ya da amniyon sıvısının yetersizliğine yol açabilir. Eğer gelişme geriliği doktor tarafından doğumla sonuçlandırılmamışsa ya da hamilelik doğumla sonuçlandırılamayacak kadar erken bir dönemdeyse, gebelik bebeğin kaybedilmesiyle son bulur. Bebeğin kalbi, böbrekleri, akciğeri, karaciğeri olsa da bunların hiçbiri rahim içinde tam olarak çalışmaz. Bu nedenle anne adayının kanı bebeğe çok temiz ve yeterli bir şekilde gitmelidir. Bebeğin, metabolizma ürünü olan kirli kanı anne adayına gider ve onun tarafından temizlenerek tekrar bebeğe gönderilir. Anne adayı herhangi bir hastalık nedeniyle bu kanı yeterli bir şekilde temizlemeden tekrar bebeğe gönderirse, bebek kaybedilir. Bu nedenler arasında en sık görülenleri, anne adayındaki böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve otoimmün hastalıklardır. Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi dokularına yabancılaşmasıyla gelişir. Lupus hastalığı bunun en bilinen örneğidir. Çok ender görülen lupus hastalığı durumunda, anne kanında oluşan bazı maddeler nedeniyle kendi dokuları bile anne adayına yabancılaşır. Bu sadece hamilelerde değil, tüm lupus hastalarında gerçekleşen bir durumdur. Eğer bu dönemde hamilelik oluşursa, bu maddeler bebeğin kan dolaşımına katılarak onun dokularının parçalanmasına ve dolayısıyla ölmesine yol açabilir.