Aft nedir?

Aft nedir?
Ağızda tekrar eden yaralara aft denir. Ağrılı olmaları nedeniyle birçok kişi için oldukça önemli bir sorundur.

Aft, toplumun yaklaşık yüzde 35’inde görülür. Genellikle 30 yaş civarında ortaya çıkar. Ama 18 yaş altındaki çocukların da üçte birinde aft şikâyeti görülür.

Aftın üç çeşidi vardır. Bunlar küçük aftlar, büyük aftlar ve herpetiform denilen aftlardır. En sık rastlanan aftlar küçük aftlardır ve 5 milimetreden küçüktürler.

Büyük aftlar genellikle özel hastalıklarla ortaya çıkar. Bunlar 1-3 santim çapındaki aftlardır.

Herpetiform aftlar ise sayısı 100’e kadar çıkabilen küçük küçük aftlardan oluşan bir tablodur.
  • Aft nedir
  • aftın toplumda görülme oranı
  • aftın en çok görüldüğü yaşlar
  • aftın çeşitleri