Kalp Testleri

Elektromiyografi (EMG)

Elektromiyografi (EMG) sağlıklı kasların ve onları kontrol eden sinir hücrelerinin (motor nöronlar) değerlendirilmesi için uygulanan tanısal bir işlemdir.

Elektrokardiyogram

Elektrokardiyogram kalbinizi izlemek için kullanılır. Her kalp atışınız, kalbinizin sağ üst odacığındaki özel hücreler tarafından üretilen elektrik impulsu tarafından tetiklenir. Elektrokardiyogram (ECG ya da EKG de denir) bu elektrik sinyallerini kalbinizde ilerlerken ölçer.

Ekokardiyogram

Ekokardiyogram kalbinizin görüntüsünü üretmek için ses dalgaları kullanır. Bu yaygın kullanılan test doktorunuzun kalbinizin nasıl attığını ve kan pompaladığını görmesini sağlar.

Ayak Bileği-Kol İndeks (ACI)

Ayak bileği-kol indeks testi, periferik atardamar hastalığı (PAD) riskini kontrol etmek için çabuk ve invaziv olmayan bir yöntemdir. Ayak bileği-kol indeksi testi, ayak bileğinizdeki kan basıncı ile kolunuzdaki kan basıncını karşılaştırır.

Kalp Taraması (Koroner Kalsiyum Taraması)

Kalp taramaları, aynı zamanda koroner kalsiyum taramaları olarak da bilinir ve kalp arterlerinin (koroner arterler) görüntülerini sağlar. Doktorlar kalp taramasını, koroner arterlerdeki kalsiyuma bakmak ve tıkanıklıkları araştırmak için kullanır. Bu testin sonucu çoğunlukla koroner kalsiyum skoru olarak adlandırılır.

Kan Testleri

Kanınız, kalp sağlığınız hakkında pek çok ipucu sunar. Örneğin kanınızdaki kötü kolesterolün yüksek seviyelerde olması, kalp krizi geçirme riskinizin yüksek olduğunun işareti olabilir. Kanınızdaki diğer maddelerse doktorunuzun, kalp yetmezliği ya da atardamarlarda plak gelişme (ateroskleroz) riski taşıyıp taşımadığınızı değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Kardiyak Kateterizasyon

Kardiyak kateterizasyon birçok kadiyovasküler (kalp-damar) sorunu, özellikle de kalp krizine yol açabilecek olan, kalbinize giden atardamarlardaki tıkanıklıkları kontrol etmek için kullanılan bir işlemdir. Kardiyak kateterizasyon esnasında, kateter denilen uzun, ince bir tüp kasığınızdaki, boynunuzdaki ya da kolunuzdaki bir atardamar veya damardan sokulur ve kan damarlarınızdan kalbinize yönlendirilir.