Psikolojik Kaynaklı Amneziyi Konu Alan Filmler

Psikolojik Kaynaklı Amneziyi Konu Alan Filmler-1

İşlevsel amnezi veya disosiyatif amnezi olarak da bilinen psikolojik kaynaklı (psikojenik) amnezi, aşırı psikolojik şiddetten kaynaklanan ve nörobiyolojik bir neden atfedilemeyen aşırı hafıza kaybıyla tanımlanan bir hafıza bozukluğudur. Psikojenik amnezide geriye dönük amnezi vardır ve ileriye dönük amnezi yoktur. Psikojenik amnezi fizyolojik sebeplerden çok psikolojik sebeplere bağlıdır ve bazen terapiyle iyileştirilebilir.

İki tür psikojenik amnezi türü vardır: genel ve duruma özel. Füj hali olarak da bilinen genel amnezi, birkaç saat ila gün süren ve genelde aşırı stresle depresif duygu durumundan kaynaklanan ani bir kişisel kimlik kaybı anlamına gelir. Füj hali nadirdir ve terapiyle desteklendiğinde genelde zamanla çözülür. Çoğu vakada hastalar, yeni bilgi edinebilmelerine ve günlük işlevlerini normal olarak yerine getirebilmelerine rağmen, otobiyografik hafızalarını ve kişisel kimliklerini kaybederler. Başka zamanlarda basit anlamsal bilgi ve yöntemsel yetenek, örneğin okuma ve yazma kaybı olabilir.

Duruma özel amnezi, travma sonrası stres bozukluğu, çocuk cinsel istismarı, askeri mücadele, bir aile ferdinin cinayeti veya intiharına tanık olmak gibi ağır ölçüde stres verici bir olayın sonucu olarak meydana gelir ve ağır/tekrarlayan travma vakalarında daha yaygındır.

İşte bu rahatsızlığı konu alan birkaç film:

Yorumlar