Meme Kanserinde Risk Faktörleri

Meme Kanserinde Risk Faktörleri

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri meme içindeki konumu ve uzak yerlere yayılım yapıp yapmamasına göre sınıflandırılır. Tümörler memede sütün yapıldığı yer olan lobüllerde meydana geldiği takdirde lobüler meme kanseri veya karsinomu olarak adlandırılır. Eğer sütü meme başına taşıyan kanallarda tümör oluşmuşsa duktal karsinom adını alır. Bir diğer sınıflandırma ise erken evrede yapılır eğer bir tümör meme içinde sadece oluştuğu yerle sınırlıysa in situ veya non-invaziv olarak tanımlanır. Ancak eğer yayılma söz konusuysa invaziv veya infiltratif olarak isimlendirilir. Peki, meme kanserinde risk faktörleri nelerdir biliyor musunuz?

Yorumlar