DEHB Hakkında Yanlış Bilinenler

Yanlış İnanç 1 - DEHB gerçek bir rahatsızlık değildir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) Türkiye dâhil birçok ülkede ilgili tıbbi kurumlar ve hukuki makamlarca bir hastalık ve özür olarak kabul edilmiştir. DEHB hakkında yanlış bilgilerin bir kısmı DEHBi tam olarak tanımlayabilecek veya teşhis edebilecek belli bir test ya da metodun olmamasıdır. Bir doktor, DEHB teşhisini bir laboratuar testi ile kanıtlama imkanına sahip değildir. Kaldı ki DEHBi tanımlayacak belli bir test ya da yöntem olmadığı gibi teşhis için belli kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekir. Güvenilir bir teşhis için bu kriterlerin kullanılmasının yanı sıra, davranışlarla ilgili derinlemesine bilgilerin de toplanmış olması önemlidir. Kavram kargaşasının bir sebebi de DEHB belirtilerinin net bir şekilde ortaya konulamamasıdır. Bizim karşılaştığımız durumlar ise bir ölçüye kadar dikkat ve yoğunlaşmadır. Belirtiler DEHB rahatsızlığı bulunan bir kişide o derece kuvvetli olur ki birey günlük fonksiyonlarını yerine getirmede bile zorlanır. DEHB davranışlarda aşırı bir süreklilik gösterir. Bu davranışlar bazen yanlış anlaşılır. DEHB belirtileri bazen diğer başka durumlarla benzerlik gösterir. Bundan dolayı teşhis koyacak olan bir uzman belirtilerle ilgili olarak daha önce diğer durumları elimine etmelidir.

Yorumlar