Daha Zeki Olmanın Beş Yolu

Daha Zeki Olmanın Beş Yolu-1

Zeki nedir? Bazı insanlar, zekileri test skorları veya not ortalamaları gibi standart ölçütlerle yargılarlar. Başkaları sağduyu, sorun çözme yetenekleri, "şehirli”lerin zekayı tanımladığını düşünür. Standart test sonuçlarının, ırksal ve sosyoekonomik şekillerde güvenilmez ve taraflı olduğu kanıtlandı.  Sınıflar için çok çalışmak, gerçek zeka belirtisi olmayan not ortalamalarını doğurabilir.

Ortak bir zeka standardında hemfikir olamasak da insan beyninin hepsinin anahtarı olduğunda anlaşabiliriz. İnsan beyninin uyum sağlama, veri iletme ve gelişme konusunda büyük bir kapasitesi vardır. Doğal ağlar öğrenme süreçleri yoluyla genişleyip güçlenir. Uyarıcılar beyni daha güçlü ve canlı kılar. Beyin gücüne bu takviye, şehirlilerden test skorlarına bütün standartlarda zekaya etki eder. İşte yeni veriler alıp saklamak için beyninizin kapasitesini artırmanız için beş yol. Daha basitçe söylenirse, işte nasıl daha zeki olabileceğiniz.

Yorumlar