Omurga Eğriliği

Kamburluk (Kifoz)

Kifoz, sırtın eğilmesine veya kavislenmesine neden olan omurga eğriliğidir, kamburluk veya sarkık bir duruşa yol açar.

Bel Omurga Kanalı Daralması

Bel omurgası stenozu bel olarak da bilinen sırtın alt bölümündeki omurga kanalının daralmasıdır. Kemik, doku ya da her ikisinin büyümesi ile omurga kemiklerinin içindeki açıklığın hacminde daralma meydana gelir.

S1 L5 Sakralizasyon Nedir?

Sağrı kemiğiyle kuyruksokumu kemiği, omurganın alt ucunu oluşturur. Sağrı kemiği, beş sağrı omurunun kaynaşmasıyla meydana gelir.

Göğüs (Torasik) Omurgası Stenozu

Göğüs omurgası stenozu, omurga kanalının ya da omurlar arasındaki açıklığın daralması sebebiyle omuriliğin ya da omurilik sinirlerinin sıkışması ile gelişen bir durumdur.

Çocuklarda Omurga Eğriliği (Skolyoz)

Çocuklarda Omurga Eğriliği (Skolyoz)

Kiropraktik Düzeltme

Omurga manipülasyonu da denilen kiropraktik düzeltme, vücudun bozulmuş fonksiyonlarını yeniden dengelemek için eklemlerin elle düzeltildiği bir tedavi biçimidir. Anatomik olarak söylemek gerekirse; bir eklemi, var olan olağan hareket aralığının ötesinde, ancak eklemin hareket etmek için tasarlandığı hareket aralığını aşmayacak şekilde hareket ettirmektir.

Omurilik Daralması

Omurilik daralması denilen &091;Cervical spinal stenosis&093; durum, omuriliğin boyun civarında daralmasıdır. Omurilik, omurilik kolonunu omurgayı oluşturan bir açık kemik alanıdır.