Kemik Rahatsızlıkları

Basınç Ülserleri

Basınç ülseri, sürekli basınç olduğunda ya da basıncın kesik ve/ veya sürtünmeyle birleşmesi sonucu cildin hasar gören kısmının ciltten çıkıntı yapmasıdır.

Multipl Myelom MM

Multipl Myelom (plazma hücreli myelom, myelomatozis veya Kahler hastalığı) kemik iliğinde monoklonal immünglobulin (M protein) yapan plazma hücrelerinin kontrolsüz olarak klonal artışı ile karakterize kronik, progresif ve fötal bir hastalıktır.

Avasküler Nekroz

Avasküler nekroz kan akışının kesilmesine bağlı olarak gelişen kemik dokusu ölümüdür. Osteonekroz olarak da adlandırılan avasküler nekroz kemiğin içinde küçük kırılmalara ve sonuç olarak kemikte çökmeye neden olabilir.

Fazla E Vitamini Kemiklere Zararlı

Fazla E vitaminin, kemik yoğunluğunda azalmaya neden olabileceği belirlendi.

Sağlam kemikler için güneş banyosunu ihmal etmeyin

TÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Kabayel: -Osteoporozdan korunmak için vücutta bol bol D vitamini biriktirin.

Cam Kemik Hastalığı

Cam kemik hastalığı, kemiklerde kolay ve sık kırılmanın yanısıra mavi sklera, diş bozuklukları ve işitme bozukluklarının da birlikte görülebildiği bir hastalıktır.

Sıcak Basmaları ve Düşük Kemik Yoğunluğu

Sıcak basmaları kalp rahatsızlıklarının işaretçisi olabilir.